title
לחצו להתקשרות:


משכנתא שנייה וסגירת חובות

חובות מצטברים עלולים להשפיע לרעה על התקציב החודשי. צבירת חובות בהעדר תשומת לב ותכנון, עלולה להביא גם יחידים ומשפחות בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע, לכדי בעיה פיננסית קשה. כיצד קורה שדווקא בעלי הכנסה גבוהה מגיעים למצב של חדלות פירעון למעשה? כיצד יכולה משכנתא שניה לסייע בפתרון הבעיה? האם עדיפה הגדלת משכנתא או משכנתא שנייה? כל התשובות – במאמר שלפניכם

היועצים הפיננסיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לבעלי נכסי נדל"ן להיחלץ באמצעות משכנתא לכל מטרה מחובות מצטברים. ומהחזרים חודשיים גבוהים. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. יועצת מקצועית או יועץ מנסה מטעמנו יחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך מרגע עצירת הקשר ועד ליציאה מהמצב הבעייתי ויצירת איזון תקציבי. אנו פועלים בכל רחבי הארץ, באחוזי הצלחה גבוהים בגיוס הלוואות, משכנתא חוץ בנקאית ומימון. כדאי ליצור קשר כעת. חשוב לציין שהמימון מותנה בקיומו של נכס נדל"ן שניתן למשכן.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

משכנתא שניה ואיזון תקציבי

הגדלת ההכנסה נתפסת בדרך כלל כדרך המועדפת להשגת איזון תקציבי. ואולם בלא מעט מקרים, הקטנת ההוצאות וניהול נכון של התקציב המשפחתי עשויים להשיג תוצאות לא פחות טובות. תשומת לב לפרטים הקטנים, ניהול נכון של מסגרות האשראי והימנעות מנטילת אשראי מצטבר הם תנאים הכרחיים לאיזון התקציב. נטילת משכנתא חדשה בנוסף למשכנתא קיימת, צריכה להתבצע רק בסיומו של הליך החילוץ הפיננסי.

החיסכון הגדול בפרטים הקטנים

מתן תשומת לב לפרטים הקטנים היא הצעד הראשון שעשוי למנוע גלישה תקציבית מיותרת. מתן תשומת לב פירושה בדיקת המצב בחשבון הבנק מדי פעם בפעם ונקיטת צעדים במטרה להימנע מחריגה בתקציב. למען הסר ספק, לא מדובר בחיסכון ברמה של הימנעות מקניית מסטיק או שלגון לילדים בפרוטות. מדובר בהימנעות מהוצאות מיותרות, קבועות בדרך כלל אבל לעיתים גם משתנות, שעשויות להפוך לנטל. דחיית ההוצאות היא דבר נכון, רק אם מדובר בהוצאות חד פעמיות. דחיית הוצאות קבועות רק גורמת להן להצטבר. בשלב הראשון עושים את ההבחנה בין הוצאות קבועות להוצאות חד פעמיות. לאחר מכן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת דווקא להקטנת ההוצאות הקבועות. רק לאחר מכן חשוב לבחון גם את ההוצאות החד פעמיות.

תשלום באשראי או במזומן

לעיתים, מה שנראה כחיסכון עלול להפוך לבעיה. דוגמה טובה לכך הינה חלוקת ההוצאה על קניות לתשלומים. בחודשים הראשונים התוצאה עשויה להיראות כמו חיסיון. למעשה, מדובר בצבירת חובות, שהתשלום עבורה בוא יבוא.

ההמלצה של המקצוענים שלנו היא לחלק לתשלומים רק את ההוצאות שאינן קבועות. (רכישת ביגוד, הנעלה או מכשיר חשמלי לבית). את ההוצאות הקבועות יש לשלם מדי חודש  מבלי לחלק אותן.

לדוגמא:

משפחה קונה בסופר השכונתי מוצרי מכולת בסכום קבוע – 3,600 ₪ בכל חודש. על מנת לצמצם את ההוצאות בחודש נתון, המשפחה החליטה לחלק את סכום הרכישה לשלושה תשלומים. החיוב הראשון אכן היה קטן – 1,200 ₪. אבל במשך החודש העוקב, שוב בוצעה רכישה בסכום דומה והיא שוב חולקה לתשלומים. בחודש שלאחריו היה החיוב 2,400 ₪ – חיוב מהחודש הקודם 1,200 ₪) וחיוב ראשון מהחודש הנוכחי (1,200 ₪ נוספים). בחודש השלישי רכשה המשפחה מוצרים בסכום זהה שחולק גם הוא לתשלומים. בחודש שלאחריו היה, לפיכך, החיוב בכרטיס האשראי 3,600 ₪ – חיוב מהרכישה הראשונה, חיוב מהחודש הקודם וחיוב ראשון מהחודש הנוכחי. מהשלב הזה ואילך, החלוקה לתשלומים לא רק שאיננה חוסכת, היא אפילו מעיקה. מפעולה אופציונאלית היא הפכה לחובה, לסוג של נטל. זאת, כיון שאם בעלי הכרטיס יחליטו חודש אחד שלא לחלק את הרכישות – החיוב שלאחריו יגיע לכדי 6,000 ₪, כמעט כפול מהחיוב הרגיל. החיוב יהיה מורכב מהסכומים הבאים: 3,600 עבור הרכישה הנוכחית, + 2,400 ₪ מרכישות קודמות.

הסדרת חובות באמצעות משכנתא שנייה

במצב כמתואר לעיל, נטילת משכנתא שנייה עשויה להיות הפתרון הנכון ביותר לשם הסדרת חובות. משכנתא שנייה ניתנת בסכומים גבוהים וניתן לפרוש אותה על פני תקופה ארוכה, מה שמקטין בהכרח את ההחזרים החודשיים.

משכנתא שניה ורכישת דירה לילדים

נטילת משכנתא שניה עשויה להוות פתרון הולם, להורים המעוניינים לסייע לילדים ברכישת דירה חדשה. הוראות בנק ישראל קובעות שעל נוטלי משכנתא לדירה חדשה, להביא הון עצמי שגובה 25% משוויה. בחלק ניכר מהמקרים, נטילת משכנתא שנייה על ידי ההורים היא הדרך היחידה שבאמצעותה יכולים הילדים לרכוש דירת מגורים חדשה.

משכנתא שניה או הגדלת משכנתא

הגדלה או הרחבת משכנתא היא אופציה ריאלית. הגדלת משכנתא פירושה חיסול משכנתא קיימת ונטילת משכנתא חדשה, בסכום גבוה יותר. אבל לעיתים, חיסול משכנתא קיימת איננו נכון. לא אחת קורה שתנאי המשכנתא הקיימת הם טובים לאין ערוך מהתנאים הצפויים במשכנתא החדשה. זאת, בעיקר כאשר המשכנתא החדשה בנסיבות הללו היא משכנתא לכל מטרה, שמלכתחילה הריביות בגינה גבוהות. בנוסף, הבנק (או הגוף הפיננסי שהעניק את המשכנתא), עלול לגבות קנסות על פירעון מוקדם. אם נותר סכום גבוה לתשלום, הקנס יתמזג עם המשכנתא החדשה. אבל אם נותר מספר קטן של תשלומים, תשלום הקנס פשוט לא משתלם.

אופציה נוספת היא נטילת הלוואה שאיננה משכנתא. ואולם החזרי הלוואות מהסוג הזה נפרשים על פני 5 – 6 שנים לכל היותר. בנוסף, הריביות בגין הלוואות כאלה הן גבוהות ועלולות להתקרב לרף של 8% – 10% – תלוי בהערכת הסיכונים שהבנק מבצע. לפיכך, נטילת משכנתא שניה על הנכס עשויה להתגלות כפתרון הנכון ביותר. משכנתא שנייה הינה משכנתא נוספת על הנכס, בלי לפרוע את המשכנתא הקיימת. הריביות ותנאי ההחזר של משכנתא שנייה הם פחות טובים מאלה של המשכנתא הקודמת. עם זאת, הם טובים לעין ערוך מהתנאים של הלוואות רגילות.

ייעוץ פיננסי ונטילת משכנתא שניה

נטילת משכנתא נוספת עבור נכס נדל"ן, כדאי שתתבצע במקביל לקבלת ייעוץ פיננסי מקצועי. זאת, במטרה להתוות את הדרך להקטנת ההוצאות במידת האפשר. עין מקצועית עשויה לזהות הוצאות מיותרות, או להקטין הוצאות הכרחיות במידה ניכרת. הייעוץ כאמור צריך להינתן עוד לפני נטילת משכנתא שנייה. במקביל, יש לערוך התאמה בין ההכנסה החודשית לבין הוצאות עתידיות. זאת, במטרה למנוע גלישה נוספת וצבירת חובות חדשים.

פתרונות למסורבי משכנתא בבנקים
משכנתא למסורבים
גיוס אשראי לעסקים
הלוואות לעסקים מסורבים
עסקים בקשיים
הרחבת משכנתא ע"י הלוואה משלימה למשכנתא
הון חוזר לעסקים

אנשי המקצוע המומחים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות בניהול התקציב ובהתוויית הדרך לחילוץ פיננסי. אנו מסייעים בהשגת הלוואת המשכנתא המתאימה ביותר, בתנאים הטובים ביותר בהתאמה ללקוח. זאת, בתנאי שללקוח יש נכס נדל"ן שניתן למשכן. ורק לאחר איזון התקציב המשפחתי. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה הרגילות. המומחים שלנו יצרו אתכם קשר בהקדם וילוו אתכם עד לקבלת כספי המשכנתא ויישום תוכנית היציאה מהחובות.

המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי האר, באחוזי הצלחה גבוהים בגיוס משכנתא  חוץ בנקאית, הלוואות עסקיות וכן משכנתא שנייה ללקוחות הזקוקים לה. כדאי ליצור קשר כעת..