title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לעצמאיים

שוק התעסוקה אמנם מתאפיין בחוסר יציבות באופן כללי, אבל הבנקים למשכנתאות מייחסים לעצמאים רמת סיכון גבוהה יותר ביחס לשכירים – כך ששיעור הסירובים לעצמאים גבוה יותר ובנוסף, ברוב המקרים, משכנתא לעצמאים ניתנת בתנאי החזר פחות טובים.

חשוב להדגיש כי הכוונה היא למשכנתא למגורים. במקרה של משכנתא מסחרית, כלומר הלוואה הניתנת למטרת רכישת נדל"ן שישמש את העסק, המצב שונה ועסק יציב ומבוסס, גם אם הוא קטן יחסית, עשוי לקבל משכנתאות משתלמות.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

המאפיינים הייחודיים של משכנתאות לעצמאים

עצמאים, בדיוק כמו שכירים, נדרשים להגיש לבנק למשכנתאות תיעוד מפורט (ומאושר ע"י רואה חשבון) של הכנסותיהם, כך שנציגי הבנק יוכלו להעריך את יכולת ההחזר החודשית ועוד קודם לכן האם מדובר בלווה מסוכן או בכזה שקרוב לוודאי יעמוד בהתחייבויות שלו.

בהתאם נבחנת לא רק גובה ההכנסה השנתית לאורך מספר שנים אלא גם מידת ההשתנות שלה משנה לשנה – רמת היציבות של העסק שבבעלות מבקש המשכנתא מהווה פרמטר חשוב בקבלת ההחלטה האם לאשר את המשכנתא או לא.

שיקול נוסף של הבנק עשוי להיות תחום הפעילות של העצמאי, כשבאופן טבעי עורכי דין או רופאים עצמאיים (בעלי הצווארון הלבן) למשל יזכו לקרדיט רב יותר מבעלי מקצועות שהביקוש להם מתאפיין בתנודתיות גבוהה.

מאחר שבאופן עקרוני משכנתאות לעצמאים ניתנות בריביות פחות אטרקטיביות ובתנאי החזר נוקשים יותר, מומלץ במיוחד לכל עצמאי שזקוק להלוואה לדיור להיעזר באנשי מקצוע אובייקטיביים ובפרט כאלה בעלי ניסיון בגיוס משכנתא לעצמאים – וכך לשפר את יכולת המיקוח ולהגיע לפתרון המימון המשתלם ביותר מבחינתו.

מה ההבדל בין משכנתא לעסק קטן לבין משכנתא לעצמאי?

ההבדל בין משכנתאות לעסקים קטנים לבין משכנתאות לעצמאים הוא מטרת קבלת ההלוואה: משכנתא עסקית מיועדת לרכישת נדל"ן שבו יפעל העסק או לחילופין לטובת שיפוץ מבנה קיים, ולעומת זאת כשמדברים על משכנתא לעצמאים הכוונה היא להלוואה לטובת מגורים.

בקשת משכנתא לעסק קטן נבחנת על סמך שיקולים דומים לאלה המנחים את הבנקים למשכנתאות כשהם בודקים בקשות של בני אדם פרטיים. בפרט נלקחים בחשבון היקף ההכנסות של העסק, שורת הרווח שלו, מידת היציבות של תזרים המזומנים וגם התחזיות לגבי הענף שבו פועל העסק עשויות להשפיע על ההחלטה אם לאשר את הבקשה או לדחותה, וכן על תנאי ההחזר של המשכנתא אם הבקשה מאושרת.

כשמחפשים משכנתא עסקית, כדאי לקחת בחשבון גם את האופציה של קבלת הלוואה בערבות מדינה – בדרך זו ניתן לקבל סכומים גבוהים (בדרך כלל עד 500,000 ש"ח) בתנאים אטרקטיביים במיוחד.