title
לחצו להתקשרות:


מהו BDI? (בי די אי)

בשנת 2004 נכנס לתוקף חוק שירות נתוני אשראי אשר אושר ע"י הכנסת כבר ב-2002. החוק מאפשר מעקב מסודר ומפורט אחרי התנהלותו של כל אדם פרטי בארץ בהיבט אחד חשוב: האם הוא עומד בתשלום ההתחייבויות שלקח על עצמו. המידע שנאגר בזכות היכולת לרכז נתונים ממקורות רבים הופך את שוק האשראי למשוכלל יותר, שכן בדרך זו כל מי שמעניק אשראי (ובפרט הלוואת משכנתא) יכול לקבל תמונת מצב מדויקת אודות היסטוריית האשראי של מבקש ההלוואה, להעריך את רמת הסיכון הכרוכה במתן הלוואה לאותו אדם ובהתאם להחליט האם להיענות לבקשה ובאילו תנאים.

על-מנת לעסוק באיסוף נתונים ומידע מפורט אודות אנשים פרטיים יש לקבל רישיון ממשרד המשפטים – והחברה המוכרת ביותר בארץ בתחום זה היא ביזנס דאטה ישראל, או כפי שהיא ידועה בראשי התיבות שלה, בי.די.אי (BDI). למעשה, BDI כבר הפך שם נרדף לדירוג אשראי ובהתאם ניתן להיתקל לעתים קרובות בשאלה האם ניתן לקבל משכנתא גם עם בי.די.אי שלילי.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

הסטוריית אשראי - מהי?

מה כולל ה-BDI?

הבי.די.אי, מונח שמהווה כאמור שם מקובל לדירוג אשראי, כולל הן מידע חיובי אודות התנהלות האדם והן מידע שלילי.

המידע החיובי – הלוואות שלקח האדם ופרע אותו במועד.

המידע השלילי – אי עמידה בהתחייבויות פיננסיות וסנקציות שונות שננקטו כנגד האדם בשל כך.

יש להדגיש כי דוח BDI אינו כולל מידע אודות ההכנסה השוטפת של האדם וכן אינו מציג שום פרט שאינו פיננסי (למשל השכלה, מצב בריאותי, מצב משפחתי, דת, נטיות פוליטיות וכו').

רישומים אפשריים ב-BDI

מקורות המידע העיקריים של BDI הם בנק ישראל, הוצאה לפועל, כונס הכנסים, הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, בתי המשפט וכן חברות מסחריות שונות (ובפרט חברות סלולר ואינטרנט וחברות ביטוח). עפ"י החוק כל הגופים הנ"ל חייבים להעביר מידע לחברות לאיסוף נתוני אשראי, כשגופים פיננסיים אחרים רשאים לעשות זאת אך אינם מחויבים.

בפרט כוללת היסטוריית האשראי השלילית:

* אי תשלום חובות – לגופים כמו חברות סלולר, חברות אינטרנט וכו'. המידע יירשם במאגר הנתונים רק אם ישנם 3 חובות שלא נפרעו (ובתנאי שחלפו 90 יום מהמועד שבו היה אמור כ"א מחובות אלה להיפרע). רישום זה נשמר לתקופה של 5 שנים.

* שיקים חוזרים – עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי שולח הבנק לבעל החשבון התראה לאחר ש-5 שיקים שלו לא כובדו. אם נשלחו אל אדם מסוים 2 התראות בתוך פרק זמן של שנה, ובמשך 60 יום הוא לא הסדיר אף אחד מהשיקים שחזרו, יירשם הדבר במאגר של BDI. רישום זה יישאר למשך 5 שנים.

* התראה לקראת נקיטת הליכים לגביית חוב – אם בנק או חברת אשראי שלחו ללקוח התראה על כוונה לפתוח בהליכים לגביית חוב וחלפו 60 יום במהלכם לא נערך הסדר לפירעון החוב, הדבר יירשם במאגר הנתונים ויישאר בו למשך 5 שנים.

* תיקי הוצאה לפועל – המקרים המחייבים רישום הם: 3 תיקי הוצל"פ בעניין ביצוע של פסק דין; 5 תיקי הוצל"פ עקב ביצוע שטר; איחוד תיקים כנגד חייב; הכרזה על החייב מוגבל באמצעים. גם מידע זה נשמר למשך 5 שנים.

* חשבון מוגבל – עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי ישנם מקרים שבהם בנק ישראל מכריז על לקוח של בנק כ"מוגבל" או כ"מוגבל חמור". רישום זה נשאר בתוקף למשך 3 שנים בלבד.

* פשיטת רגל – מידע אודות פשיטת רגל מתקבל מכונס הנכסים הרשמי ונשמר למשך 7 שנים.

חשוב להדגיש כי הרישום כולל את התאריך של כל מקרה בו לא עמד האדם בהתחייבויותיו, וכשמבקשים משכנתא או אשראי עסקי הבנק עשוי להתייחס גם לפרק הזמן שחלף מאז אותו מקרה.

האם כל אדם מופיע במאגר בי.די.אי?

נכון לעכשיו התשובה היא לא.

החברות שקיבלו רישיון לאסוף מידע בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, ובהן בי.די.אי, מתחקות רק אחרי מי שיש לגביו מידע שלילי. עבור אותם אנשים מתועד גם המידע החיובי, ובסך הכל ניתן לבחון את כל היסטוריית האשראי שלהם.

אדם פרטי שרוצה כי BDI תצרף אותו למאגר נתוני האשראי שלה גם אם אין לו רקורד בעייתי יכול לעשות זאת באמצעות פנייה בכתב לחברה והבעת הסכמה לאיסוף המידע אודותיו.

בהקשר זה כדאי לדעת שב-2015 החלו שרי האוצר והמשפטים לקדם מהלך רחב היקף לשינוי המצב הקיים – כשאחד הצעדים הוא הקמת מאגר נתונים שיתעד את היסטוריית האשראי של כל משקי הבית והעסקים הקטנים בארץ ולא רק את אלה שיש לגביהם מידע שלילי. גם בנק ישראל מבקש להפוך את שוק האשראי לעוד יותר משוכלל, להגביר את רמת התחרות בו ולהקל על לווים "טובים" לקבל אשראי מכל סוג ולכל מטרה בתנאים טובים יותר, ועפ"י ההערכות ב-2018 בקשות למשכנתא או אשראי עסקי יושפעו הן מ-BDI שלילי והן מ-BDI חיובי.

כיצד משפיע בי.די.אי על הסיכוי לקבל משכנתא ועל התנאים שלה?

באופן טבעי בי.די.אי שלילי, כלומר אם מאגר הנתונים של החברה מכיל מידע שלילי אודות האדם שמבקש משכנתא, מקטין במידה משמעותית את הסיכוי לקבל משכנתא – שכן רמת הסיכון מבחינת הבנק גבוהה יותר ביחס למתן משכנתא למי שאין לו BDI שלילי.

גם אם הבנק מקבל את הבקשה למשכנתא בי.די.אי שלילי מוביל לתנאים פחות אטרקטיים: הגבלת תקופת ההחזר, צמצום מנעד האפשרויות מבחינת התמהיל, ריבית גבוהה וכו'.

חשוב לציין כי אם שני בני זוג מבקשים ביחד משכנתא, גם אם רק לאחד מהם יש BDI שלילי הדבר ישפיע לרעה על סיכוייהם.

האם ניתן להסיר BDI שלילי?

כל מי שמופיע ברישומים של חברת בי.די.אי רשאי לקבל עותק מהדוח אודותיו. ישנם שני דוחות אותם ניתן לבקש:

* דוח עצמי – ניתן לקבל אותו ללא עלות כספית פעם אחת בשנה. דוח זה כולל את כל הרישומים השליליים הקיימים.

* דוח לעיון – ניתן לקבל אותו ללא עלות כספית אחת ל-6 חודשים. דוח זה כולל את כל הרישומים השליליים הקיימים וכן את מקורות המידע (כלומר מי העביר את המידע אודותיך ומתי עשה זאת). בנוסף כולל דוח לעיון גם רשימה של כל מי שביקש את דוח נתוני האשראי של האדם.

בחלק מהמקרים ייתכן שתגלו כי ב-BDI שלכם מופיע רישום שגוי. במקרה שכזה ניתן לפנות בכתב אל החברה ולערער על הרישום. אם הערעור מתקבל תפיק בי.די.אי דוח מתוקן ואף תשלח את הדוח המעודכן לכל מי שביקש לברר את היסטוריית האשראי שלכם בחצי השנה האחרונה.

הסרת BDI שלילי אינה אפשרית אם הרישום נכון – במקרים אלה עליכם להמתין עד שיחלוף פרק הזמן שנקבע בחוק (כאמור 3 עד 7 שנים, בהתאם לנסיבות הספציפיות) ואז הרישום נמחק אוטומטית.

איך תקבלו משכנתא גם עם בי.די.אי שלילי?

לבעלי BDI שלילי כדאי לבקש דוח לעיון, ולבחון אותו בקפידה (שכן כאמור ייתכן שיש בו רישום שגוי שמאפשר הסרת בי.די.אי שלילי). גם אם אין אפשרות לתקן את הבי.די.אי כדאי להזמין את הדוח ולקחת בחשבון את הנתונים המופיעים בו – אם למשל חלפו 4.5 שנים מאז שהתווסף רישום שלילי בשל צ'קים חוזרים תוכלו לחכות חצי שנה עם הבקשה למשכנתא ואז להגישה כשאותו רישום בעייתי כבר לא קיים ב-BDI.

בנוסף, מומלץ בחום למי שנתקל בקשיים בדרך אל זכאות למשכנתא עקב BDI שלילי להיעזר באנשי מקצוע בעלי ניסיון ספציפי בתחום זה – שיוכלו לסייע לו להגיע למשכנתא בתנאים אטרקטיביים גם אם היסטוריית האשראי שלו כוללת פרקים בעייתיים. רצוי מאוד לפנות למומחה מנוסה עוד בטרם הגשת בקשה למשכנתא.