title
לחצו להתקשרות:


השגת משכנתא למוגבלים

הגבלה בחשבון הבנק מקשה על ההתנהלות הפיננסית. בחשבון פרטי ובחשבון עסקי כאחד. נטילת משכנתא לסגירת חובות עשויה לסייע, אבל יש קושי בהשגת משכנתא כזאת למוגבלים. בשורות הבאות נרחיב את היריעה בעניין נטילת משכנתא למוגבלים. בין השאר, נסקור את הסוגיות הבאות: מהי בדיוק הגבלה בחשבון הבנק? מהי מדיניות הבנקים בנושא הלוואות או משכנתא למוגבלים בבנק? כיצד והיכן ניתן בכל זאת ליטול משכנתא מהסוג הזה? אילו סוגי משכנתא יכול לקוח מוגבל בבנק לקחת? מהן המטרות האפשריות למשכנתא כזאת? כל התשובות – במאמר שלפניכם.

למען הסר ספק וכדי למנוע אי הבנות מיותרות, מצאנו לנכון לציין כבר בשלב הזה שתי עובדות חשובות:

א' – משכנתא בנקאית למוגבלים: אין אפשרות מעשית להשיג משכנתא דרך הבנקים למוגבלים. אף שבנק ישראל איננו מטיל איסור מפורש, הבנקים עצמם נמנעים מלהעניק הלוואה, לא כל שכן משכנתא למוגבלים.

ב' – משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים: ניתן להשיג משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים, אך ורק כנגד נכסי נדל"ן. סוג אחר של בטחונות אפשריים הוא קרנות פנסיה או השתלמות. בעלי עסקים יכולים לשעבד ציוד או מכונות שניתן לממש אותם במהירות. ואולם מצאנו לנכון להדגיש כי כל הביטחונות, למעט נכסי נדל"ן, דורשים בדיקה ואישור מיוחדים והיחס אליהם הוא זהיר, בלשון המעטה.

המקור למשכנתא אופטימלית מעמיד לרשות הלקוחות המעוניינים בכך, יועצים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. עם הלקוחות הללו ניתן למנות לקוחות עסקיים ופרטיים כאחד, מכל רחבי הארץ ומתחומי עיסוק שונים. היועצים הפיננסיים שלנו בוחנים ביסודיות את הבקשה למשכנתא. בתום הבדיקה, מתקבלת הצעת משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים הטובה והמתאימה ביותר לצרכים, ליכולות ולדרישות מיוחדות, אם ישנן.

משכנתא למוגבלים בבנק עשויה לסייע לבעלי החשבון להיחלץ ממשבר פיננסי או עסקי זמני. סכום כסף גבוה יחסית, בשילוב פרישת ההחזר על פני תקופה ארוכה, מעניקים ללווה מרווח נשימה. הנציגים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך למצוא את הנתיב הנכון ליציאה מהמשבר. אם יש לך הגבלה בחשבון הבנק ואם יש לך עניין וצורך לצאת לדרך כלכלית חדשה, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה הרגילות. אנו נחזור אליך בהקדם. ונלווה אותך לאורך כל הדרך להצלחה.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

הגבלה בחשבון - סיבות ותוצאות

הגבלה בחשבון הבנק היא מצב שבו הפעילות בחשבון מוגבלת. בחשבון שהוגדר מוגבל, לא ניתן להשתמש בהמחאות (צ'קים). במרבית המקרים, הבנק גם חוסם את האפשרות לעבודה באמצעות כרטיס אשראי ולקבלת אשראי עסקי או פרטי מכל סוג שהוא. כל העברה של צ'ק המשוך על חשבון מוגבל, וכן כל תשלום באמצעות צ'ק כזה לאחר מועד הטלת ההגבלה, הם מעשים פליליים. מדובר בהעברת צ'קים לצורך תשלום עבור סחורה או שירות שבעל החשבון קיבל או אמור לקבל מספק כל שהוא או מחבר או מכל אדם אחר. מדובר, כמובן, בצ'קים שנמסרו לספקים או לבעלי חוב אחרים, לאחר התאריך שבו הפך החשבון למוגבל.

מתי חשבון הופך למוגבל

חשבון עובר ושב של אדם או עסק הופך למוגבל, לאחר שעשר המחאות המשוכות על החשבון הזה לא כובדו על ידי הבנק. זאת, בגלל חוסר כיסוי בחשבון. חוסר כיסוי (א.כ.מ בעגה הבנקאית) פירושו שבחשבון לא היה די כסף שיאפשר לכבד את ההמחאה.

על מנת למנוע אי הבנה, חשוב להדגיש: מדובר בעשר המחאות שאינן מכובדות מפאת חוסר כיסוי בתוך שנה קלנדרית אחת החולפת בין ההמחאה הראשונה שחזרה לבין ההמחאה האחרונה. המחאות שחזרו מכל סיבה אחרת אינן נכללות בספירה. כמו כן, אם ההפרש בין ההמחאה הראשונה שלא כובדה לבין ההמחאה האחרונה הוא יותר משנה אחת, כל ההמחאות שעברה יותר משנה מאז שהן הופקדו וסורבו, לא תובאנה בחשבון לצורך הגבלה בחשבון.

חוסר כיסוי, צ'קים מבוטלים, רישום שגוי בהמחאה

נכון להיום, חוסר כיסוי כספי גובר על צ'קים מובטלים ולעיתים גם על רישום שגוי על גבי הצ'ק. משמעות הדבר היא שגם אם בעל החשבון דאג לבטל המחאה מסוימת עוד בטרם הופקדה, ואם בחשבון הבנק לא היה כיסוי עבור הסכום הנקוב בהמחאה, היא עדיין תיכלל במניין ההמחאות להגבלה בחשבון. ההמחאה תוחזר בגלל ביטול, רק אם בחשבון הבנק היה סכום מספיר לכיסוי ההמחאה, בעת שהופקדה בחשבון. ההנחיה הזאת הגיעה בעקבות מקרים רבים של בעלי עסקים ואנשים פרטיים, שביטלו המחאות סבמוך מאד למועד הרכישה שלהם. זאת, במטרה ברורה למנוע החזר ההמחאה מסיבת א.כ.מ.

הלוואות, משכנתא למוגבלים ומדיניות הבנקים

הנחיות בנק ישראל קובעות בצורה מפורשת מתי וכיצד הופך חשבון כל שהוא למוגבל. עם זאת, כל אחד מהבנקים עשוי לקבוע מדיניות עצמאית והתייחסות שונה, מחמירה יותר. מדובר בהתייחסות לבעיות בחשבון, העוברות לכאורה "מתחת לרדאר". עם החשבונות מהסוג הזה ניתן למנות, למשל, חשבונות המצויים בחריגה ממסגרת האשראי במשך תקופות ארוכות, חשבונות שבהם הוחזר מספר קטן של צ'קים עקב חוסר כיסוי (א.כ.מ) בכל שנה וחשבונות שבהן לא כיבד הבנק הוראת קבע. בכל אחד מהמקרים הללו, עלולים הבנקים למנוע מבעלי החשבון קבלת אשראי, הלוואות וכמובן – משכנתא בנקאית. לחילופין, האשראי או ההלוואות שיינתנו לבעלי חשבונות מהסוג שצויין לעיל, יינתנו בתנאים פחות אטרקטיביים מאלה שמקבלים לקוחות שההתנהלות בחשבון שלהם היא תקינה.

באשר לקבלת משכנתא למוגבלים, המדיניות של הבנקים מחמירה הרבה יותר. לכאורה, המשכנתא שניתנת מגובה על ידי נכס נדל"ן. אלא שמעבר להבטחת הקרן, מעוניינים הבנקים גם להבטיח את התקינות והרצף של תשלומי ההחזר כולל הריבית וההצמדה. חשבונות שההתנהלות בהם בעייתית באופן כרוני, מצביעים על בעייתיות אפשרית בהחזר ההלוואה. כיון שכך, הבנקים נמנעים מלהעניק משכנתאות והלוואות לבעלי חשבון כאלה. הדברים נכונים על אחת כמה וכמה, כשמדובר בנטילת משכנתא למוגבלים בבנק. כאן, כפי שכבר צוין לעיל, אין פשרות. הבנקים פשוט לא מעניקים משכנתאות למוגבלים.

היכן וכיצד ניתן לקבל משכנתא למוגבלים

כאמור, הסיכון בהענקת משכנתא בנקאית ללקוח הנחשב בעייתי, הוא גבוה מדיי והבנקים נמנעים ממנו.. לכאורה, ניתן היה לתמחר את הסיכון בריבית גבוהה ובתנאי החזר נוקשים. אבל אליה וקוץ בה – הריביות ותנאי ההחזר הנוקשים עלולים לדרדר את מצבו הפיננסי של הלקוח ולא לשפר אותו. מדובר בהלוואה לטווח רחוק, שבהן כל תשלום שלא כובד מסבך את בעלי החשבון מבחינה פיננסית. במקרים קיצוניים, הם עלולים להיות מפונים מהנכס שרכשו, והוא יימכר במכרז לכל המרבה במחיר. במרבית המקרים, מחיר המכירה לא יחזיר את מלוא ההשקעה במשכנתא,וודאי שלא את הריביות. זאת, שלא לדבר על חלקם של בעלי הנכס ברכישה.

מי שאכן יכולים ומעוניינים להעניק משכנתאות למוגבלים בחשבון הבנק, הם גופים חוץ בנקאיים שונים. מדובר בגופים כלכליים בולטים וידועים, שהענקת משכנתאות חוץ בנקאיות הינה עבורם דרך מצוינת להגדלת הרווחים. עם הגופים הללו ניתן למנות חברות ביטוח, קרנות פנסיה וחברות אשראי. מנגד, מבחינת הלווים, משכנתא חוץ בנקאית הינה האופציה היחידה למעשה להשיג הלוואת משכנתא. מפגש האינטרסים הזה מייצר הזדמנות טובה עבור שני הצדדים.

אלא שגם נטילת משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים איננה עניין פשוט כלל ועיקר. הסיכון הגבוה יחסית שהמלווים נוטלים על עצמם, מחייב בדיקה מקצועית ויסודית. כדאי לדעת שגם הגופים שצוינו לעיל עלולים לסרב לבקשה למשכנתא, אם הסיכון הכרוך בה הוא גבוה מדיי. מדובר במשכנתא לרכישת בית חדש, או למשפרי דיור. במקרים כאלה, הסתייעות ביועצים הפיננסיים של המקור למשכנתא אופטימלית עשויה לשנות את המצב. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות. היועצים הפיננסיים המקצועיים שלנו יחזרו אליכם בהקדם ויבחנו את הבקשה לקבלת משכנתא בצורה יסודית ומעמיקה.

משכנתא חדשה - השגת אישור עקרוני
משכנתא חדשה
הלוואת משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא חוץ בנקאית
הרחבת משכנתא ע"י הלוואה משלימה למשכנתא
הגדלת משכנתא
מסורבי משכנתא בבנקים
משכנתא למסורבים

סוגי משכנתא למוגבלים

בשורות הבאות נביא מידע עדכני באשר לסוגי המשכנתא האפשריים עבור מוגבלים בחשבון הבנק.

משכנתא למוגבלים לרכישת בית חדש

הסיכוי לקבל משכנתא למוגבלים לרכישת נכס נדל"ן חדש הם קטנים במיוחד. זאת, לאור העובדה שעצם היותו של אדם מוגבל בחשבון, מרמזת על מצב פיננסי בעייתי. במצב כזה, גם הגוף הפיננסי הליברלי ביותר לכאורה, יימנע מלהניח את כספו על קרן הצבי. אם ללווים המעוניינים במשכנתא מהסוג הזה יש נכס נוסף שניתן לשעבד, אז ייתכן שניתן יהיה לעשות עסקה. אחרת, המצב הוא עגום למדיי.

משכנתא כנגד נכסים

זוהי הלוואת המשכנתא הנפוצה ביותר לבעלי חשבונות בנק בעייתיים או מוגבלים. במקרים הללו, המטרה של משכנתא למוגבלים איננה רכישת נכס חדש. המטרה של הלוואה כזאת הינה, בפשטות, להשתמש בכסף שהתקבל לחילוץ ממצב פיננסי בעייתי. מצבים בעייתיים לצורך העניין, הם: חובות עסקיים, חובות אישיים, הוצאה לפועל או פירעון צ'קים שלא כובדו.

הרחבת משכנתא קיימת

הרחבת משכנתא פירושה הגדלת סכום המשכנתא על נכס שהלוואת המשכנתא תמורתו עדיין משולמת. הגדלת המשכנתא תשאיר בידי הלווים סכום כסף שעשוי להספיק בכדי לצאת מהחובות הכספיים הקיימים. הרחבת המשכנתא צריכה להתבצע בשום שכל. מומלץ להתייעץ לצורך העניין עם אנשי מקצוע בתחום. אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית יסייעו בהשגת משכנתא למוגבלים בתנאים הטובים ביותר. בנוסף, ניתן להסתייע בהם  בהכנת תוכנית מפורטת לחילוץ פיננסי.

מטרות הלוואת משכנתא למוגבלים

לפני שנוטלים משכנתא למוגבלים בבנק, יש לבדוק תחילה אם המטרות שלשמן נועד הכסף משרתות את האינטרסים של הלווים. משכנתאות מהסוג הזה ניתנות בדרך כלל בתנאים שהם לא אטרקטיביים, בלשון המעטה. זאת, אף שניתן לציין שביחס להלוואות חוץ בנקאיות רגילות (שלא כנגד נכסים), התנאים פחות אטרקטיביים, בדרך כלל. כפי שכבר צוין לעיל, המטרה היחידה שלשמה ראוי לקחת משכנתא מהסוג הזה, הינה היחלצות ממצב בעייתי. עם המצבים הבעייתיים שיש צורך להיחלץ מהם במהירות ניתן למנות כיסוי חובות הוצל"פ, חילוץ העסק מכונס נכסים, הזרמת הון חוזר לעסק או כיסוי פיגורים בתשלומי המשכנתא.

אם יש לך נכס נדל"ן כל שהוא ואם נקלעת למצב פיננסי בעייתי הכולל הגבלה בחשבון, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת דרך האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות. מומלץ מאד להעביר לידי היועצים הפיננסיחים שלנו כבר בעת חתימת ההסדר, את כל המסמכים האפשריים. עם המסמכים הללו ניתן למנות דפי חשבון, אובליגו וכל מידע פיננסי אחר. אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית יבחנו את הבקשה על כל היבטיה ויחזרו אליך בהקדם. הם ילוו אותך לאורך כל הדרך, עד לקבלת הכסף בחשבון הבנק.