title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

משכנתא לקניית בית שני להשקעה

נטילת הלוואת משכנתא לדירה שנייה או בית שני היא משימה לא קלה. עם זאת, המשימה הזאת ניתנת לביצוע ומוכחת ככדאית במיוחד עבור כלכלת המשפחה שלמה כפרספקטיבה של השקעה חכמה. בשורות הבאות נסקור את הנושא של משכנתא לדירה שנייה ומה נדרש על מנת להשלים את המשימה עבור ללקוחות שמעוניינים לקבל תנאים אטרקטיביים ומשכנתא בריבית נוחה ועבור מסורבי משכנתא בנקאית עקב BDI לא תקין. אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי יסייעו לכם באיתור הגוף המתאים שניתן לקחת ממנו משכנתא לרכישת נכס נוסף. הם גם ילוו אתכם לאורך כל הדרך עד לקבלת כספי המשכנתא וביצוע הרכישה.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

משכנתא לקניית דירה שניה

מי יכול לקחת משכנתא לבית נוסף?

רכישת בית שני הינה למעשה השקעה. כיון שבנק ישראל מעוניין למתן את רכישת הדירות להשקעה, הוא איננו מתיר לרוכשי דירות לקחת משכנתא לבית שני שתעלה על 50% (חמישים אחוזים) מערך הדירה. את כל שאר הסכום יצטרך מי שמעוניין לרכוש דירה שנייה להשיג ממקורות עצמיים. בנוסף לכל אלה, מתקיימות מרבית ההנחיות הנהוגות גם לגבי מי שרוכשים את הבית הראשון שלהם.

בעלי דירה ראשונה שסיימו את תשלומי המשכנתא: מי שיש ברשותם דירה אחת שהם סיימו את תשלומי המשכנתא בעבורה, עשויים לראות בדירה נוספת אפיק השקעה ראוי. מבחינת התשלומים –  משכנתא שנייה לא תעיק יתר על המידה על התקציב המשפחתי. ייתכן שההפך הוא הנכון – רכישת דירה נוספת עשויה להעלות את התקציב, אם הדירה מושכרת ואם שכר הדירה גבוה מהחזרי המשכנתא החודשיים.

מי שצברו סכום כסף גדול ומחפשים אפיק השקעה: מדובר הן בבעלי דירה שסיימו את תשלומי המשכנתא והן בבעלי דירות שעדיין משלמים, אבל יש ברשותם סכום כסף גדול, שהם מעוניינים להשקיע ולא לשלם באמצעותו את יתרת המשכנתא. היתרון הגדול של נטילת משכנתא לקניית בית נוסף להשקעה טמון בסיכויים של רוכשי הדירה להגדיל את הרכוש שלהם, בלא להגדיל יתר על המידה את ההוצאות החודשיות. הדירה השנייה נועדה, בדרך כלל, להשכרה. אם תשלומי המשכנתא נמוכים משכר הדירה החודשי שמתקבל, הרי שניתן לכסות בעזרתו גם את תשלומי המשכנתא השוטפים עבור הדירה הראשונה.

מי שברשותם יותר מדירה אחת וסיימו את תשלומי המשכנתא עבור אחת מהדירות: מי ששפר עליהם מזלם ויש להם דירה אחת לפחות שאין עליה משכנתא, יוכלו להשתמש בה כבטחון עבור הלוואה שתשלים את הסכום לרכישת דירה נוספת להשקעה. עם זאת, במקרה הזה יהיה צורך לשלם הן את החזרי ההלוואה והן את החזרי המשכנתא. לשם כך דרושה הכנסה חודשית גבוהה יחסית, מה שעשוי להגביל את התועלת במהלך הזה.

משכנתא לקניית בית שני ודרישות בנק ישראל

כאמור, בנק ישראל מגביל את האפשרות לקחת הלוואת משכנתא לדירה שנייה. אחוז המשכנתא המכסימאלי שניתן לקחת עבור דירה נוספת עומד על חמישים אחוזים לכל היותר. את שאר המימון עבור רכישת הדירה חייבים הרוכשים להביא מקורות עצמיים. בנק ישראל מנסה להפחית את מספר בעלי הדירות המשלמים יותר ממשכנתא אחת או שמממנים את רכישת הבית השני באמצעות משכנתא בריביות נמוכות. זאת, אף שמרבית הבנקים היו שמחים להעניק משכנתא דווקא לבעלי נכסים. גם גופים חוץ בנקאיים שמספקים פתרונות של משכנתא חוץ בנקאית שהיו שמחים להעניק משכנתא שנייה דווקא למי שיש לו נכסים נודפים ויכול לספק ערבויות ממשיות להלוואה. ההיגיון מאחורי הצעד הזה פשוט – לנסות ולהפחית את הביקוש לדירות, בעיקר בקרב משקיעים. בנוסף, נטילת משכנתא שנייה חושפת את מי שרוכשים דירה שנייה לסיכונים פיננסיים גבוהים. זאת בעיקר אם הם טרם סיימו את התשלומים עבור המשכנתא הקודמת. דרך נוספת להילחם ברכישת דירה למטרות השקעה גרידא היא שינויים בתקנות מס שבח למכירת בית שני, כך שמכירה של כל נכס תחויב בתשלום מס שבח על הרווח שבין מחיר הרכישה למחיר המכירה של הדירה.

החלק היחסי של תשלומי משכנתא לבית נוסף מההכנסה החודשית: בעניין זה, ההנחיות אינן שונות באופן מהותי מההנחיות הנהוגות עבור מי שרוכש דירה ראשונה. תשלומי המשכנתא אינם יכולים לעלות על חמישים אחוזים מההכנסה החודשית הכוללת נטו של רוכשי הדירה. אם הרוכשים כבר משלמים משכנתא אחת, התשלומים החודשיים עבור המשכנתא אינם יכולים לעלות על מחצית ההכנסה פחות תשלומי המשכנתא הקיימת. במקרים מסויימים כאשר מדובר בהרחבת משכנתא קיימת לטובת שיפוצים ניתן להגיע למינוף גבוה יותר.

לדוגמא: זוג שהכנסתו הכוללת 14,000 ₪ בחודש נטו, משלם עבור המשכנתא החזר של 4,000 ₪ בחודש. כיון שהחזרי המשכנתא אינם יכולים לעלות על מחצית ההכנסה החודשית נטו, הרי שההחזר עבור משכנתא לקניית בית נוסף יכול לעמוד על שלושת אלפים ₪ לחודש בלבד. זאת, בנוסף לסכום הכסף הגדול שעל הרוכשים לגייס בעצמם..

נטילת הלוואה משלימה: גם בעניין זה, בנק ישראל מקפיד שההלוואה משלימה למשכנתא לא תילקח דרך הבנק. לפיכך, אלה המעוניינים לקחת משכנתא לבית נוסף חייבים לחשוב על דרכים יצירתיות לגיוס ההון הנדרש. אנשי המקצוע של המקור לאשראי עסקי מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך בגיוס משכנתא לקניית בית שני ובנוסף, גיוס הלוואות ממקורות שונים להשלמת ההון עבור הרכישה. ההלוואות והמשכנתאות מותאמות אישית לרוכשים ונועדו לענות על צרכים ספציפיים שלהם.

גיוס כספים ממקורות עצמיים: לעיתים מזומנות קורה שמי שמעוניין לקחת משכנתא לקניית בית נוסף, איננו מודע למקורות איכותיים לגיוס כספים. עם המקורות הללו ניתן למנות קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל ואפילו תכניות חיסכון נשכחות. רק לאחרונה פרסם בנק ישראל בקשה מכל אזרח לבדוק האם עומדים לרשותו סכומים בתכניות חיסכון שונות, קרנות פנסיה או קרנות השתלמות שמסיבה כזאת או אחרת הופסקו ההפקדות אליהן.

קרנות השתלמות: קרנות השתלמות פעילות מעניקות הלוואות בסכומים שאינם עולים על מחצית הסכומים שהופקדו, נכון ליום בקשת ההלוואה. הריביות על הלוואות כאלה הן גבוהות למדיי. עם זאת, ניתן לקחת "הלוואת בלון" – משמע לשלם בכל חודש את הריביות בלבד. את סכום ההלוואה ניתן לפרוע ביום שבו משתחררת קרן ההשתלמות. ניתן גם לצבור את הריביות וגם אותן לשלם בתום התקופה.

קרנות פנסיה: רבים מקרב אלה הנוטלים משכנתא לקניית בית שני, אינם מודעים ליתרונות העצומים שמעניקה להם קרן הפנסיה. על פי ההנחיות של בנק ישראל, ניתן למשוך אחוז מסוים מהסכום שהצטבר בקרן. המגבלה היא, שהסכום המחושב שממנו ניתן ליטול הלוואה איננו כולל את הפקדות המעביד. המשמעות היא שאם לזכות החבר בקרן עומדים 200,000 ₪, הרי ש-66,000 ₪ מהם הופקדו על ידי המעביד. החלק שממנו ניתן לקחת הלוואה, לפיכך, עומד על 134,000 ₪. ההלוואה המכסימאלית תעמוד, לפיכך, על מעט פחות מארבעים וחמישה אלף שקלים. לכאורה סכום נמוך, אבל זה עשוי להיות ההבדל בין לקנות או לא לקנות.

מקורות נוספים לגיוס הון עצמי לרכישת דירה הם גופים חוץ בנקאיים שונים. המומחים של המקור לאשראי עסקי מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך לגייס הון לקראת נטילת הלוואת משכנתא לדירה שנייה.  אנו נחפש ונמצא עבורך את ההלוואה הנוחה ביותר. כדאי ליצור קשר כבר כעת ונציג מטעמנו ייצור אתך קשר. הנציג ילווה אתכם לאורך כל הדרך עד לביצוע הרכישה.