title
לחצו להתקשרות:


פשיטת רגל, סירוב וקבלת משכנתא

פשיטת רגל פירושה חדלות פירעון של אדם פרטי. השגת משכנתא לפושטי רגל, בדומה לנטילת משכנתא למוגבלים, איננה עניין פשוט. הדבר נכון אפילו יותר, כשמדובר בבנקים. מוסדות בנקאיים נמנעים מלאשר משכנתאות מהסוג הזה, למשך תקופה ארוכה לאחר פשיטת הרגל וקבלת הפטר. גופים חוץ בנקאיים, לעומת זאת, עשויים לאשר משכנתא מהסוג הזה, בתנאים מסוימים. מהי, אם כן, פשיטת רגל? מדוע פשיטת רגל מקטינה את הסיכוי לקבלת משכנתא בנקאית? כיצד והיכן ניתן להשיג משכנתא לאחר פשיטת רגל וקבלת הפטר? בשורות הבאות תמצאו תשובות מפורטות לשאלות הללו ומספר עצות מקצועיות בנושא משכנתא.

אם אתם מצויים בתקופה שאחרי פשיטת רגל ואם הבנקים אינם ממהרים להעניק לכם משכנתא, זה המקום עבורכם. יועצי המשכנתאות וההלוואות של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך להשיג הלוואת משכנתא בתנאים בטובים ביותר האפשריים ובפרישת תשלומים נוחה. כל זאת, בהתאמה אישית לכל לקוח. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת המשכנתא החדשה שלכם.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

פשיטת רגל וחדלות פרעון

המושג "פשיטת רגל"  מיוחס לרוב בטעות לעסקים המסיימים את דרכם ומפורקים. מדובר, כמובן, בטעות יסודית. האמת היא שכאשר אדם פרטי (להבדיל מעסק, חברה ואפילו עמותה) מגיע למצב של חדלות פירעון גמורה, הוא עלול להיות מוכרז פושט רגל. כשמדובר בעסק, חברה בע"מ, שותפות  או כל סוג אחר של התאגדות, הפסקת הפעילות העסקית מסתיימת בפירוק העסק.

ההכרזה על אדם כפושט רגל איננה נתונה להחלטתו של פושט הרגל עצמו. מי שמחליט בסיכומו של עניין בעניין זה הוא כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל. כונס הנכסים כפוף למשרד המשפטים ונהנה בפועל ממעמד וסמכויות שיפוטיות. בחלק ניכר מהמקרים מדובר בהחלטה המגיעה בעקבות יוזמה של פושט הרגל עצמו, שנקלע לחובות שאיננו יכול לעמוד בהם.

במקרים אחרים, היוזמה מגיעה מנושים, שפושט הרגל חייב להם כספים. תחילה, מתקבלת החלטה על כינוס נכסים ואיחוד תיקים. משמעות ההחלטה היא שכל נכס, פיננסי או מוחשי, המצוי בידי פושט הרגל, מחולט לטובת החזר חובות לנושים. במקביל, כל התביעות של הנושים מאוחדות לכדי תיק אחד. כך קל יותר לכל הצדדים – כונס הנכסים, פושט הרגל וגן לנושים.

מכלל הנכסים המחולטים יש להוציא רכוש שהמחוקק קובע שלא ניתן לחלט אותו, כיון שהוא דרוש לקיום חיים תקינים של החייב. למרות שהמחוקק איננו מציין זאת בפירוש, גם דירת המגורים של החייב נשארת בידיו בסוף התהליך. הנכסים שנתפסו על ידי כונס הנכסים מחולקים בין הנושים של פושט הרגל, על פי מפתח שנקבע מראש. משהסתיימה החלוקה ומשברור שלא ניתן לחלץ עוד כספים או רכוש מבעל החוב הוא מוכרז פושט רגל. השלב האחרון בתהליך הינו קבלת הפטר – כלומר שמיטת כל החובות הקיימים של החייב. בכך מתאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו, נקי מרכוש – אבל בעיקר נקי מחובות.

כל השלבים בהליך פשיטת רגל

בשורות דלעיל הבאנו הסבר קצר באשר להליך פשיטת הרגל. להלן פירוט השלבים בתהליך:

בקשה לפשיטת רגל

הבקשה לפשיטת רגל היא צעד הפתיחה בתהליך, שלעיתים מזומנות עלול להיות ארוך ומייגע. את הבקשה יכול להגיש פושט הרגל עצמו, לאחר שנוכח כי לא יוכל לעמוד בהחזר החובות שלו. את הבקשה יכול להגיש החייב גם נושה אחד, או מספר נושים. זאת, אם יש ברשותם מסמכים המוכיחים שהחייב איננו עומד בהחזרי החובות. כונס הנכסים מחליט, לאחר הגשת הבקשה, אם להיענות לה וכיצד להמשיך את התהליך.

כינוס נכסים

השלב הבא הוא הוצאת צו כינוס נכסים לחייב. צו כינוס משיג שתי מטרות: הגנה על החייב מפני הנושים מצד אחד, ומצד שני – בדיקה וחקירה באשר לנכסי החייב. בדיקת הנכסים מתבצעת על ידי כונס הנכסים, באמצעים העומדים לרשותו. עם זאת, אם אחד הנושים מביא הוכחה לקיומו של רכוש שהחייב לא הצהיר עליו, הדבר ייבדק גם הוא על ידי כונס הנכסים. קיומו של רכוש כזה עלולה לגרום לביטול הבקשה לפשיטת רגל, מה שיחשוף את החייב לתביעות וסנקציות מצד הנושים.

הכרזה על פשיטת רגל

ההכרזה על פשיטת הרגל היא השלב הלפני אחרון בתהליך. עם הכרזת החייב כפושט רגל, מתחיל השלב שבו נאספים כל הנכסים של החייב. הנכסים הללו עשויים לכלול: נכסי נדל"ן, פיקדונות כספיים וחסכונות, מניות וניירות ערך, קרנות השתלמות וחלק מקרן הפנסיה (החלק המיועד לפיצויים.

גם דירת המגורים של החייב נכללת בהליך כינוס הנכסים. אבל יש לציין בעניין זה, שלרוב היא איננה נכללת בהליך הסופי. לכאורה, ניתן למכור את הדירה. למעשה, הרוכש קונה את הדירה יחד עם הדיירים, ואיננו יכול לפנות אותם ממנה. במצב הזה מכירת דירת המגורים היא כמעט בלתי אפשרית. מרבית פושטי הרגל נשארים, לפיכך, לגור בדירה שלהם.

עוגנים למשכנתא
עוגנים למשכנתא
מסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה למדד
משכנתא בריבית קבועה
מסלול משכנתא פריים בריבית משתנה
פריים בריבית משתנה
מסלולי משכנתא מומלצים
מסלולי משכנתא

צו הפטר

צו ההפטר הוא השלב האחרון והמשמח ביותר מבחינת פושט הרגל. בית המשפט פוטר אותו מכל החובות הידועים, ומתיר לו לפתוח דף חדש, נטול חובות ונטול חרדות מפני נושים למיניהם.

המגבלות על פושט הרגל עד לקבלת הפטר

הוצאת צו כינוס נכסים כנגד פושט הרגל מגינה עליו, כאמור,מפני הנושים. אבל לצו כינוס הנכסים יש צד אחר, הרבה פחות נעים. הצו כאמור מטיל מגבלות קשות על החייב. המגבלות הללו כוללות, בין השאר, איסור יציאה מהארץ. האיסור הזה תקף עד תום התהליך והוצאת ההפטר. בנוסף, החייב איננו יכול לפעול בחשבון הבנק שלו בשום צורה, למעט הפקדה או משיכת מזומן. ההגבלה בחשבון כוללת מניעת האפשרות לקחת הלוואות כל שהן, מכל גוף פיננסי. האיסור הזה כולל נטילת הלוואות חוץ בנקאיות. זה המצב היחיד שבו גם גופים חוץ בנקאיים יימנעו מלהלוות כספים לחייב. ואם בכל אלה אין די – פושט הרגל מחויב בתשלום חודשי לכונס הנכסים. גובה התשלום נקבע על ידי השופט או רשם ההוצאה לפועל, על בסיס הנתונים שהונחו בפניו.

המגבלות שמחיל החוק על פושט הרגל אינן מאפשרות לו לנהל אורח חיים רגיל, וודאי שלא לנסות להתפתח מבחינה כלכלית. בשלב הזה לא ברור איזה חלק מהרכוש יישאר בידי פוט הרגל, אם בכלל. הדבר כולל גם את דירת המגורים של החייב, אף שהחוק מגן על הדיירים. ואם בכך לא די, הרי שחלק מההכנסה החודשית של פושט הרגל עבר אוטומטית לידי כונס הנכסים. זאת, כאמור, במסגרת התשלום החודשי המוטל על החייב.

דברים שחשוב לדעת על פשיטת רגל

לפני שחייב כל שהוא מתחיל הליף של פשיטת רגל, מצאנו לנכון להסב את תשומת ליבו למספר היבטים חשובים של פשיטת הרגל. מדובר באורך התהליך, סוג החובות שההליך תקף לגביהם ויחס הבנקים לחייב, גם אחרי שהוכרז פושט רגל וקיבל הפטר.

אורך התהליך

אף שהדברים נראים פשוטים לכאורה, הם בדרך כלל אינם כאלה. הליך פשיטת הרגל עשוי להיות קצר, אם בית המשפט משתכנע שלחייב אין אפשרות אמיתית לפרוע את החובות שלו. מנגד, תהליך כזה עלול לארוך שבועות, חודשים ואפילו שנים. זאת, אם כונס הנכסים איננו משוכנע שמוצו כל האפשרויות לגביית החובות.

סוג החובות הכלולים בתהליך

הליך ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל תקף אך ורק לגבי החובות הידועים. מדובר בסך כל החובות שהיו ידועים לכונס הנכסים בעת הגשת הבקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל. אם במהלך הליך פשיטת הרגל (או אפילו לאחריו) מתגלה חוב חדש שהחייב לא הצהיר עליו, ההליך איננו תקף לגביו. המשמעות היא שהנושה החדש עלול להתחיל מסכת חדשה של הוצאות לפועל והליכי גבייה כואבים. במרבית המקרים, כונס הנכסים לא יאפשר הוספת החוב החדש להליך איחוד התיקים – ובצדק. הדרך היחידה לצרף חוב חדש לתיק הינה לשכנע את כונס הנכסים שהחוב לא היה ידוע לפושט הרגל. דה עקה, שדי קשה להאמין שחוב כל שהוא נשמט מזיכרונו של פושט הרגל. וככל שהחוב משמעותי יותר, כך קטנים הסיכויים לצרף אותו לאיחוד התיקים הקיים.

יחס הבנקים לחייב לאחר פשיטת רגל

אבל מכל הדברים שחשוב לדעת, הדבר החשוב ביותר הוא שהיחס של הבנקים לפושט רגל, בין אם הוא מצוי בהליך פשיטת רגל ובין אם הוא קיבל הפטר, איננו חיובי במיוחד. הליכי פשיטת רגל פוגעים קשות באמינות שלו. כתוצאה מכך, הבנקים פשוט יסרבו להעניק לו הלוואה בנקאית, שלא לדבר על משכנתא. למרבה הצער, נטילת משכנתא לאחר פשיטת רגל דרך הבנק היא מבצע שקשה להוציא אותו לפועל. בדיקה פשוטה של רישומי חברת בי די איי תעלה על כל אדם שהוכרז פושט רגל, או שכנגדו מתנהלים הליכים כאמור. התוצאה של הבדיקה תגרום לכל מוסד בנקאי להימנע ממגע כל שהוא עם פושט הרגל, בכל האמור לאשראי, מימון והלוואות.

פשיטת רגל והסיכויים לקבל  משכנתא בבנק

הכרזה על מאן דהו כפושט רגל והענקת הפטר על החובות שלו, מביאה הקלה רבה לאדם כזה. עם זאת, פושט הרגל לא יוכל לקבל משכנתא לעצמאיים, אשראי או הלוואה כל שהיא דרך הבנקים. הדבר נכון על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בנטילת משכנתא לאחר פשיטת רגל. שום מוסד פיננסי איננו מעריך אדם שלא החזיר חובות, גם אם האשם איננו בו לכאורה. החוק מחייב את הנושים לשמוט את החובות הקיימים. אבל מנגד, הוא איננו יכול לחייב את הבנקים לחזור ולהעניק אשראי, הלוואה או משכנתא, למי שכבר הוכיח שאין לסמוך עליו בכל הנוגע להחזר חובות.

כיון שהחייב, שלעת הזאת קיבל הפטר, מנוע מלקבל הלוואות או אשראי בנקאי, המוצא היחיד העומד בפניו הוא בדרך כלל נטילת הלוואות מגופים חוץ בנקאיים.

נטילת משכנתא לאחר קבלת הפטר

בראש וראשונה כדאי לדעת ולהבין שלפני תום הליך פשיטת הרגל הסיכוי לקבלת הלוואה או משכנתא, כולל משכנתא חוץ בנקאית, הוא אפסי. למעשה, מרגע שהליך פשיטת הגרל החל, אין לפושט הרגל עצמו כל השפעה על ההתנהלות והוא חייב לזרום עם המצב כפי שהוא. ואולם חשוב לציין שבכל רגע נתון יכול פושט הרגל לכאורה לבטל את התהליך, ולהצהיר שהוא יעמוד בהחזרי החובות לנושים.

הליך קבלת המשכנתא הופך לפשוט הרבה יותר, עם קבלת ההפטר בתום הליך פשיטת הרגת כאמור, ,משכנתא בנקאית איננה באה בחשבון, אלא רק משכנתא חוץ בנקאית.. תהליך נטילת ההלוואה הוא זהה בעקרון לתהליך הרגיל.  ההבדל העיקרי בין שני המצבים הוא שהגוף שיעניק את המשכנתא ישקיע זמן רב יותר בבדיקת האפשרויות השונות. בנוסף, תנאי המשכנתא עלולים להיות הרבה פחות אטרקטיביים. הסתייעות בשירותיו הטובים של יועץ משכנתא מנוסה ומהימן, עשויה להקל במידה רבה על הלווים.

היועצים הפיננסיים המיומנים של  המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ. הם מסייעים לפושטי רגל לאחר צו הפטר בהשגת הלוואת משכנתא בתנאים הטובים ביותר האפשריים. המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית מתמחים בהשגת הלוואות, משכנתאות חוץ בנקאיות, מימון ואשראי. ההלוואות כאמור נועדו ללקוחות פרטיים ועסקיים לאחר פשיטת רגל,  לצרכי פתיחת עסק חדש או לצרכים פרטיים.

אם הבנק סירב לבקשה שלך לקבלת הלוואה או משכנתא לאחר פשיטת רגל, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת, באמצעות האתר או בטלפון, ויועץ פיננסי מקצועי ייצור איתך קשר בהקדם. הוא ילווה אותך כל הדרך, החל מהגשת הבקשה ועד לקבלת ההלוואה בפועל. אנשי המקצוע שלנו פועלים בכל רחבי הארץ.