title
לחצו להתקשרות:


משכנתא פריים בריבית משתנה

נכון לשנת 2016 היקף המשכנתאות הניתנות מדי חודש הוא כ-5 מיליארד ש"ח, סכום עתק שמוכיח לכל מי שעוד זקוק להוכחה עד כמה גדול הביקוש להלוואות משכנתא, ועוד יותר מכך – עד כמה חשוב לבחור בחוכמה ועל סמך מידע מפורט ועדכני את מסלול משכנתא המתאים לכם ביותר.

אחת האופציות הרווחות בתחום היא משכנתא עם ריבית משתנה, כשישנם שני מסלולים אפשריים: משכנתא בריבית פריים מינוס, או משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

ריבית פריים מומלצת ב 2016

למי מתאימה משכנתא עם ריבית משתנה?

משכנתא בריבית משתנה – בין אם מדובר במשכנתא עם ריבית משתנה כל 5 שנים ובין אם על הפרק משכנתא פריים מינוס – מתאימה במקרים הבאים:

  1. כשההערכה היא שבטווח הקצר או הארוך ריבית הפריים תרד, ואיתה יפחת גם גובה ההחזרים החודשי.
  2. כשמחפשים משכנתא זולה ומוכנים להסתכן (הסיכון טמון בכך שהריבית תעלה, ואפילו במידה משמעותית).
  3. למי שמעריך כי מצבו הכלכלי ישתפר במידה ניכרת ובהתאם הוא יוכל ליהנות מפירעון מוקדם של המשכנתא – במסלולי משכנתא בריבית משתנה אין קנסות יציאה ועמלות היוון.

כיצד נקבעת הריבית המשתנה?

כאמור ישנם 2 מסלולי משכנתאות בריבית משתנה:

  1. הלוואת משכנתא בריבית פריים מינוס – ריבית הפריים משתנה בהתאם לריבית בנק ישראל. ריבית זו מתעדכנת אחת לשלושה חודשים, ונכון ליוני 2016 היא עומדת על 0.1% בלבד. הפריים, בהתאם, הוא 1.6%, ומאחר שבמסלולי משכנתא עם ריבית פריים בדרך כלל הריבית היא פריים פחות 0.6-0.9%, הרי שנכון ל-2016 הריבית שתשלמו במסלול זה היא קצת פחות מ-1%. יחד עם זאת קיים סיכון גבוה למדי שבטווח הארוך הפריים יעלה, ואפילו במידה ניכרת, ואיתו גם הריבית על המשכנתא שלכם וכמובן גם גובה ההחזרים החודשיים.
  2. משכנתא עם ריבית משתנה כל 5 שנים – מסלול שבו הריבית משתנה אחת ל-5 שנים בהתאם לעוגן מסוים אליו היא צמודה. הסבר מפורט אודות סוגי העוגנים של משכנתא. כל נקודת זמן שכזו היא גם נקודת יציאה שבה ניתן לפרוע את יתרת המשכנתא.

מה משתלם יותר, ריבית משתנה צמודה למדד או לא צמודה למדד?

כשלוקחים הלוואת משכנתא במסלול שבו הריבית משתנה כל 5 שנים ניתן לבחור בין משכנתא צמודה למדד לבין כזו שלא צמודה למדד.

באופן טבעי משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד מתאפיינת בריבית נמוכה יותר – ההפרש הממוצע, נכון ל-2016, הוא כ-1.5-2%. מצד שני, המסלול הלא צמוד למדד אמנם יקר יותר אך לא טמון בו סיכון לעלייה בגובה ההחזרים החודשיים עקב התפרצות אינפלציה.

בשנים האחרונות קצב עליית מדד המחירים הוא כ-2.5% בשנה, אבל יחד עם זאת אין אף מומחה שמוכן להתחייב שגם בטווח הארוך תישמר היציבות. בהתאם הבחירה בין שתי האפשרויות היא בעיקר על סמך מידת שנאת הסיכון של כל אדם.

מה גובה הסכום שניתן לקבל במסלול משכנתא בריבית משתנה / פריים?

עפ"י הנחיות בנק ישראל, ישנן מגבלות על הסכומים שניתן לקבל במסלולים בעלי הריבית המשתנה:

* מסלול ריבית פריים – עד שליש מסך כל המשכנתא.

* מסלול עם ריבית משתנה כל 5 שנים – עד 67% מסך כל המשכנתא.

במסלול הראשון תקופת ההחזר היא 4 עד 30 שנה, ואילו במסלול השני האפשרויות הן 10 שנים, 15 שנים, 20 שנה, 25 שנים או 30 שנה.

כאמור במסלול הראשון ניתן לבצע פירעון מוקדם מדי חודש, ובמסלול השני ישנה נקודת יציאה כל 5 שנים.

ההמלצה ל-2016

נכון ל-2016 כאמור ריבית הפריים נמוכה מאוד, ועל כן הסיכון במסלולים בעלי הריבית המשתנה גבוה יחסית. למי שלא חושש מסיכונים ומאמין כי בנק ישראל ימשיך לשמור על ריבית נמוכה, לפחות בשנים הקרובות, מומלץ לקחת חלק גדול יחסית מהמשכנתא באחד המסלולים הנ"ל.

אם אתם זקוקים למשכנתא לשנים רבות ומעדיפים ודאות לטווח הארוך על פני מחיר אטרקטיבי, כדאי לשקול את האופציה של משכנתא בריבית קבועה, ובכל מקרה לפני בחירת מסלולים ותמהיל רצוי להיעזר בחוות דעתם של מומחים בתחום המשכנתאות שהם גם אובייקטיביים לחלוטין.