title
לחצו להתקשרות:


עוגנים למשכנתא

כשלוקחים משכנתא בריבית משתנה – או ליתר דיוק חלק מהמשכנתא הוא במסלול שהריבית בו משתנה (שכן בנק ישראל מגביל את גובה הסכום שניתן לקבל במסלולים אלה) – מצטרף אוטומטית למשכנתא גם "עוגן".

העוגן הוא למעשה נתון מסוים אליו מוצמדת הריבית אותה משלמים על המשכנתא בכל נקודת זמן.

הדוגמה הטובה ביותר היא ריבית הפריים, שהיא אחד העוגנים הנפוצים. כך לדוגמה אם חלק מאותה הלוואת משכנתא שבחרתם הוא בריבית פריים מינוס 0.7%, ונכון ליוני 2016 ריבית הפריים היא 1.6%, הרי שהריבית שתשלמו בפועל היא 0.9%. אם הפריים – שכאמור מהווה עוגן משכנתא נפוץ – יעלה ל-1.9%, הריבית שאתם תשלמו בפועל מאותו רגע והלאה תעלה אף היא אוטומטית, לשיעור של 1.2%, שכן העוגן מושך אותה כלפי מעלה.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

עוגנים למשכנתא

עוגנים נוספים למשכנתאות בריבית משתנה

ישנם עוד עוגנים למשכנתאות בנוסף לריבית הפריים (שנקראת גם עוגן משכנתא בנק ישראל). הנפוצים שבהם הם:

* ריבית ממוצעת על המשכנתאות – זהו עוגן למשכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה למדד.

* ממוצע הריביות על האג"ח – עוגן נוסף של משכנתאות בריבית משתנה כל 5 שנים צמודות למדד.

* עוגן תשואות אג"ח – עוגן המשמש את הבנקים במקרים של משכנתאות בריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודות למדד. עוגן אג"ח מבוסס על תשואות של אגרות חוב ל-5 שנים שאינן צמודות למדד.

* עוגן מק"מ – כשהמשכנתא היא בריבית משתנה כל שנה ישנו עוגן מק"מ שמבוסס על שיעורי התשואות על המלווים קצרי המועד.

כמו כן ייתכן בנוסף עוגן משכנתאות ספציפי לבנק מסוים.

כיצד להשוות בין עוגנים במשכנתא?

שוק ההון הינו תחום שבאופן כללי לא קל לחזות מה יתרחש בו, ובפרט לא תמיד נוכל להעריך במידת ודאות סבירה כיצד צפויים להתנהל מלווים קצרי מועד או אגרות חוב כאלה ואחרות. גם הריביות על המשכנתאות והריבית של בנק ישראל חשופות לתנודתיות, אולם ניתן לבחון את ההיסטוריה של כל עוגן בשנים האחרונות כדי לקבל מושג מה צפוי לו עתיד וכיצד הוא ישפיע על ההחזרים שלנו.

עוד כדאי לדעת שנכון ל-2016 ריבית הפריים נמוכה מאוד, כך שמצד אחד זהו עוגן שמבטיח החזרים נמוכים אבל מצד שני חושף אותנו לסיכון רב יחסית (עקב עליית ריבית זו).

כמובן שישנה חשיבות לא רק לבחירה של עוגן משכנתא אלא גם למרווח, כלומר ההפרש בין הריבית שתשלמו בפועל לבין העוגן (כך למשל המנעד במקרה של משכנתא פריים מינוס הוא בדרך כלל בין פריים מינוס 0.9% לפריים מינוס 0.6%, וההבדל עשוי להצטבר לסכומים גבוהים מאוד!). בכל מקרה כשמחפשים הלוואת משכנתא חשוב מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע מיומנים ואובייקטיביים בתחום כדי למצוא את המסלול המשתלם ביותר עבורכם ספציפית.