title
לחצו להתקשרות:


מסורבי משכנתא בבנקים לדירה

המושג מסורבי משכנתא מאגד בתוכו מגוון סיבות שבגללן מבקשי הלוואת משכנתא בנקאית נענים בשלילה. אילו סיבות עלולות לגרום לקבלת סירוב משכנתא בבנקים? כיצד ניתן להתמודד עם סירוב כזה? באילו תנאים עשוי הבנק להעניק משכנתא למרות הסירוב ההתחלתי? היכן ניתן להשיג משכנתא חוץ בנקאית למסורבים? בשורות הבאות נשיב על השאלות הללו בהרחבה. זה המקום להדגיש כי גם לקוחות שהם מסורבי משכנתא בבנק, יכולים לקחת משכנתא חוץ בנקאית ולממש את חלום הדירה המשפחתית.

אם קיבלתם סירוב לבקשה לנטילת משכנתא בנקאית, זה המקום עבורכם. כדאי ליצר קשר כבר כעת ויועץ או יועצת משכנתאות מטעמנו יצרו אתכם קשר בהקדם. הם יבדקו את בקשת המשכנתא שלכם ויסייעו לכם להתגבר על הסירוב ולהגיש בקשה לקבלת משכנתא חוץ בנקאית.

המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה הרגילות. המומחים לייעוץ יסייעו לך להשיג משכנתא בהתאמה אישית, הן מבחינת הסכום הנדרש והן מבחינת תנאי ההחזר – פרישת תשלומים, ריביות וכן מסלולי משכנתא.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

מסורבי משכנתא – סיבות לסירוב

את הסיבות לקבלת סירוב משכנתא בבנק. ניתן לחלק לשלוש קטגוריות עיקריות: הראשונה – מסורבי משכנתא בגלל סיבה טכנית. השנייה – הכנסה נמוכה, הון עצמי נמוך או משכנתא שאיננה מתאימה ליכולת הכלכלית של מבקשי המשכנתא. הסיבה השלישית הינה סירוב בעקבות אי עמידה באמות המידה המאפשרות נטילת משכנתא בנקאית.

סיבות טכניות לסירוב משכנתא

עם הסיבות הטכניות ניתן למנות בעיה אדמיניסטרטיבית במילוי הטפסים או תיק משכנתא שחסרים בו מסמכים. בעיה במילוי טפסים היא לרוב בעיה פתירה. הסתייעות בפקיד משכנתאות בבנקים או הסתייעות ביועץ מקצועי של המקור למשכנתא אופטימלית עשויה לפתור את הבעיה. במקרה כזה, אין מדובר בדיוק בסירוב, אלא בדרישה המגיעה מהבנק להשלמת פרטים או מילוי נכון שלהם. דוגמא לבעיה לא נעימה אבל ניתנת לפתרון – אישה שהיא נשואה טרייה, ובאה לבקש משכנתא עוד בטרם שינתה את הסטאטוס בתעודת הזהות ל"נשואה".

טפסים חסרים הם טפסים שהבנק מבקש מכל מי שמגיש בקשה לקבלת משכנתא חדשה. לעיתים מזומנות, מסורבי משכנתא טועים לחשוב שבגלל שהם מבקשים משכנתא בבנק שבו מתנהל חשבון הבנק שלהם, הם פטורים מלהגיש תדפיסי חשבון, אובליגו או מסמכים בנקאיים אחרים. ואולם המחשבה הזאת בטעות יסודה. על פי חוק, הבנקים למשכנתאות אינם רשאים לשאוב מידע מחשבונו האישי של הלקוח. למעשה, אין לנציגי הבנק למשכנתאות גישה לחשבונות הלקוחות, גם לא לאלה שחשבונם מתנהל באותו הסניף שבו פועל בנק למשכנתאות.

ההיגיון מאחורי חוסר השקיפות לכאורה, הוא הפרדה מוחלטת בין חשבונותיו של מבקש המשכנתא לבין הבקשה עצמה. לקוח שחשבונו העסקי מצוי בבעיה, אבל חשבונות האישי נקי מרבב, יקבל משכנתא למרות הכל. אסור בתכלית לתת למצבו העסקי של אדם להשפיע על זכותו לרכוש דירה חדשה.

בעקבות ההנחיות של בנק ישראל בנושא, יועצי המשכנתאות של הבנק אינם יכולים לעמוד על מצבו הפיננסי האמיתי של מבקש המשכנתא, אלא באמצעות הטפסים המיועדים לכך בבקשת המשכנתא..

מסורבי משכנתא עקב הכנסה נמוכה

הכנסה נמוכה של שני בני הזוג היא עילה מספקת מבחינת הבנק לדחיית בקשה לקבלת משכנתא בנקאית. מדובר הן בהכנסה נמוכה בערכים מוחלטים, והן בהכנסה נמוכה יחסית לגובה המשכנתא המבוקשת.

על פי נהלי בנק ישראל בנושא משכנתאות, ההחזר החודשי של משכנתא לא יכול לעלות על מחצית מההכנסה החודשית נטו של שני בני הזוג גם יחד. ככל שההכנסה הזאת נמוכה, כך גובה המשכנתא המרבית שניתן לקחת יורד. הבנקים הלכו צעד אחד קדימה, ומשתדלים לגרום לכך שההחזר החודשי לא יעלה על 40% מההכנסה נטו.

מקרה נוסף שבו אין התאמה בין גובה המשכנתא ליכולת ההחזר, הוא בקשה לסכום משכנתא גבוה מדיי, יחסית להכנסה. כאן מדובר בהכנסה סבירה או אפילו גבוהה, אבל בסכום משכנתא כל כך גבוה, עד שהבנק פשוט מחויב לדחות את הבקשה.

משכנתאות לקבוצות רכישה
קבוצות רכישה
משכנתא לעסק / עצמאי
משכנתא לעצמאיים
הלוואות לעסקים מסורבים
משכנתא לתמא 38
סגירת הלוואות בבנק גרך משכנתא
סגירת חובות

בשני המקרים שצוינו לעיל, ניתן לפתור את הבעיה בקלות יחסית ואפילו לקבל משכנתא בנקאית. מילוי נכון של כל הטפסים והמצאת כל האישורים על פי הנוהל, מסירות את החסם הטכני לקבלת המשכנתא בבנק. במקרה השני, נטילת משכנתא נמוכה יותר עשויה גם היא להסיר את המכשול בפני לווים פוטנציאלים. אם יש צורך בהשלמת משכנתא, אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית ישמחו לסייע.

מסורבי משכנתא עקב הון עצמי נמוך

על פי הנחיות בנק ישראל זכאי כל אדם הרוכש את הדירה הראשונה שלו לקבלת משכנתא של עד שבעים וחמישה אחוזים מערך הנכס. (75%). מי שמכר דירה ורכש דירה חדשה, זכאי להלוואה של עד שבעים אחוזים בלבד. (70%). מי שרוכש דירה למטרת השקעה, יוכל לקבל משכנתא של לא יותר מחמישים אחוזים מערך הנכס. ההנחיות הללו נועדו להקל על רוכשי דירה ראשונה מצד אחד, ולהקטין את הסיכון שבנקים נוטלים על עצמם. רמת הסיכון גדלה מאד,  בעיקר בכל הנוגע לנטילת משכנתא לרכישת דירה להשקעה.

מסורבי משכנתא בבנקים עקב התנהלות לקויה בחשבון

הגורם השלישי והיותר משמעותי לקבלת סירוב משכנתא בבנק, הינו בעיות בחשבון הבנק ובהתנהלות השוטפת של בעלי החשבון. עם הבעיות האפשריות בחשבון הבנק ניתן למנות צ'קים חוזרים בחשבון ואי עמידה בהחזרי הלוואות או התחייבויות פיננסיות נוספות. בעיות נוספות המונעות קבלת משכנתא בנקאית הן עיקולים בחשבון הבנק או הסתבכות פיננסית עד כדי פשיטת רגל של בעל החשבון. במקרים המתוארים, כמו גם במקרים דומים אחרים, קבלת סירוב משכנתא בבנק היא כמעט אוטומטית. לקוח בהליכי פשיטת רגל או לאחר קבלת הפטר, יהיה מנוע מלקבל משכנתא במשך זמן רב אחרי פשיטת הרגל. חשוב להזכיר לעניין זה את העובדה שפשיטת רגל נוגעת אך ורק ללקוחות פרטיים ולא לעסקים.

קבלת משכנתא בנקאית למרות סירוב משכנתא

ישנם מצבים שבהם מסורבי משכנתא בבנקים יכולים לקבל הלוואה למרות הסירוב. מבקש משכנתא המקפיד בעניינים טכניים מחד, או מתאים את גובה המשכנתא ליכולות שלו, לא ייתקל במכשול בבואו לבקש משכנתא פעם נוספת.

לקוח המצוי בהליכי פשיטת רגל או שהסתבך מבחינה פיננסית, יכול להגיש בקשה לקבלת הלוואת משכנתא כנגד נכס נדל"ן. קבלת משכנתא לרכישת דירה חדשה היא קצת יותר בעייתית.

התמודדות עם סירוב משכנתא בבנק

אף  שהבנקים בישראל חולשים אל חלק הארי של המשכנתאות כאן, לקוחות מסורבי משכנתא בבנקים יכולים לפנות לקבלת משכנתא חוץ בנקאית. היתרון במשכנתא כזאת טמון בעובדה שהמגבלות המחייבות את הבנקים ישראל, אינן מחייבות בהכרח גופים חוץ בנקאיים שונים. הדבר מאפשר להם כושר תמרון טוב יותר. מבחינת הלווים – משכנתא חוץ בנקאית הינה לעיתים הדרך הטובה ביותר לרכוש את בית החלומות. זאת, גם אם הריביות במשכנתאות מהסוג הזה הן גבוהות יחסית לאלה הנהוגות בבנקים.

להלן רשימה חלקית של המקורות שבאמצעותם ניתן להשיג משכנתא חוץ בנקאית:

חברות ביטוח

חברות ביטוח שונות בישראל גילו לפני שנים מעטות את התחום המבטיח ביותר להשקעה עתידית. מדובר, כמובן, התחום המשכנתאות. התחום הזה מגלגל מאות מיליוני שקלים בשנה. מלבד השקעה במניות ובקרנות שונות, הרי שההשקעה במשכנתאות עשויה להניב רווח גדול מאד.

קרנות פנסיה והשתלמות

חברות וקרנות שונות גילו גם הן את תחום המשכנתאות. התחום הזה הוא רווחי מאד מצד אחד, ויש בו מידה רבה של בטחון מצד שני. ואכן, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות שבהן חבר רובו הגדול של ציבור העובדים, החלו בשנים האחרונות להעניק משכנתאות בריביות אטרקטיביות ובתנאי החזר סבירים.

חברות השקעה ופיננסים

גם חברות השקעה שונות החלו בשנים האחרונות להעניק הלוואת משכנתא למסורבים בבנק. מדובר בחברות הפועלות באישור בנק ישראל ועומדות באמות המידה הנוגעות ליציבות הפיננסית שלהן.

גופים חוץ בנקאיים כמפורט לעי, מסייעים ללקוחות שהם מסורבי משכנתא בבנקים ברכישת בית חדש למגורים או להשקעה. לחילופין, ניתן לקבל באמצעותם הלוואת משכנתא כנגד נכסים קיימים, בתנאים אטרקטיביים ובפרישת תשלומים נוחה.

היועצים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללווים פוטנציאלים בהשגת הלוואה למשכנתא עבור מסורבי משכנתא בבנקים. תנאי ההלוואה והריבית הם אמנם פחות נוחים אלה של המשכנתא הבנקאית. המקצוענים שלנו מקבלים מספר הצעות מחיר למשכנתא. הם בוחרים את ההלוואה הטובה ביותר עבור הלווים.

אם יש לכם צורך בנטילת משכנתא ואם אתם מסורבי משכנתא בבנק, זה המקום עבורכם. כדאי ליצור איתנו קשר עוד היום ונציג או נציגה מטעמנו ייצרו אתכם קשר בהקדם. הנציגים שלנו ילווו אתכם לאורך כל הדרך עד להצלחה. זאת, תוך בדיקה מקיפה ומהימנה של הנתונים. זה המקום לציין כי הלוואה עבור מסורבי משכנתא בבנקים הינה אישית. לא ניתן ללמוד מהלוואה אחת על מה שיקרה או עשוי לקרות באחרת.