title
לחצו להתקשרות:


איפה בנקים מטעים אותך?

נכון להיום הבנקים מנצלים חוסר ידע של רוב מוחלט של צרכנים, במיוחד במקרים בהם מדובר מסלול משכנתא בריבית משתנה וצמודה למדד (קוראים למסלול זה גם משכנתא פריים)

לכעורה התשלום הראשוני של תשלומים אלו נמוך במיוחד בשלבים ראשונים של החזר, יחד עם זאת לאחר תקופה ארוכה יותר בה הריבית והמדד יעלו כל חודש בחודשו הלקוחות ישלמו החזרים גבוהים יותר.

המקור למידע ברשת על משכנתא

התאמת כלכלן לפי דרישת לקוח

דירוג ובקרת איכות של יועצי משכנתאות

ההטעיה הנפוצה ביותר של הבנקים בלקיחת משכנתא חדשה

הפרמטרים החשובים ביותר בעת לקיחת משכנתא אצל אנשים שלא ממש בקיעים בנושאים פיננסיים מסתכמים בעיקר בהחזר משכנתא עכשוית נמוך ככל הניתן. רוב אנשים עושים זאת בחוסר ידיעה מבלי להבין את הסכנות העתידיות הטמונות בכך.

אחת ממטרותנו האובייקטיבית להאיר לכם על כך על מנת שתקבלו החלטה יותר מודעית!

הסכנה במסלולי משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד

תנודות מינוריות במדדים וריביות ישפיעו על עליית החזרי משכנתא בעתיד הלא רחוק, וישפיעו עד מאוד בעתיד הרחוק בהם מדד מחירים לצרכן והריביות יעלו מכיוון שכיום הם נמצאים בשפל ומחר אתם מסכנים בעליית הריביות.

אפילו בחישוב גם אם אתם לוקחים במסלול פריים 500 אלף שקלים. תזוזה של 0.5% בשנה ו 0.5% במדד יביאו יגרמו לכם בעוד 5 שנים להיום להחזיר ב 1000 ש"ח יותר בחודש ותזוזה של 1% ל 2000 ש"ח יותר בעוד חמש מהיום ול כ 4000 ש"ח יותר בחודש בעוד 10 שנים.

לקוחות רבים אינם מודעים לעובדה שמסלול משכנתא בריבית משתנה וצמוד למדד מחירים לצרכן יכול להפיל משפחה על קרשים מבחינה פיננסית במיוחד את המשפחות עם הכנסה פנויה גבולית / נמוכה.

ההטעיה של הבנקים בעצם מגיעה עצם העובדה שבתשלומים ראשונים יהיו נמוכים יותר אך יגדלו עם הזמן. החישובים של בנקים (הכוונה לתרחישים שלהם בטבלאות שהם מראים ללקוחות) אינם לוקחים בחשבון את פרמטר הגדלת המדד והריבית.

לא קרה בהיסטוריה של מדינת ישראל שממד לא השתנה אי לכך התרחיש שהבנקים מציגים לצרכן סופי מטעים את הצרכן שלא כל כך בקיא בידע פיננסי.

למי כדאי לקחת מסלול משכנתא בריבית משתנה?

לקיחת משכנתא בריבית משתנה וצמודה למדד תהיה כדאית בדרך כלל למי שרוכש את הנכס למטרת השקעה והשבחה או תיווך ועתיד למכור אותו בזמן קרוב אך מסוכנת לצרכנים שמעוניינים להתגורר בנכס ופורסים את החזרי המשכנתא לתקופות החזר ארוכות יותר.

אלו הם מקרים הנפוצים ביותר שבהם אתם עלולים ליפול בהטעיה של הבנקים אך לא הטעייה היחידה שישנה.

פנו אלינו על מנת שנוכל להכווין אתכם טלפונית כבר משלב הבקשה על מנת לבחון את כדאיות המשכנתא שאתם לוקחים, הרי מדובר בסכומים דגולים והיתכנות לחסכון כספי ניכר בבחירת משכנתא אופטימלית ונכונה בשבילכם.